strony internetowe Lublin

Czym są badania User Experience – UX?

Czym są badania User Experience (UX)

Badania UX pozwalają na uzyskanie kluczowych informacji o użytkownikach. Tego typu badania przeprowadza się w celu poprawy obecnego rozwiązania strony WWW czy aplikacji mobilnej oraz dowiedzenia się o potrzebach i oczekiwaniach grupy docelowej. Badania UX mogą być wykonywane na różne sposoby, które uzależnione są od celu jaki firma chce osiągnąć.

Najczęściej stosowanym badaniem w ramach UX są zadaniowe testy użyteczności oraz wywiady pogłębione (IDI).

Zadaniowe testy użyteczności

Uważane za jedną z najskuteczniejszych metod identyfikacji problemów z (jak sama nazwa wskazuje) użytecznością strony czy aplikacji. W tym badaniu analizie zostają poddane decyzje osób (użytkowników) badanych, ruchy myszki, kliknięcia, a także inne  elementy związane z nawigacją po stronie. Ważnym aspektem w badaniu są elementy i ikony przyciągające uwagę użytkowników oraz sprawdzenie, czy dana strona dostarczyła użytkownikowi wszystkich informacji i danych do podjęcia się pewnych działań na stronie.

Badania UX w takiej formie pozwalają na zweryfikowanie nie tylko tego, co deklarują użytkownicy wchodząc na stronę, ale także ukazanie tego, jak użytkownicy radzą sobie poruszając się na stronie. Następnie poddaje się weryfikacji deklarację użytkownika w odniesieniu do działań, których podjął się na stronie podczas testu.

Wywiady pogłębione (IDI)

Celem wywiadów jest zebranie informacji o potrzebach i oczekiwaniach grupy docelowej. Przeprowadza się je na samym początku procesu tworzenia produktu lub w momencie jego kompleksowej przebudowy. Wywiady w dużej mierze ułatwiają pracę, ponieważ dostarczają pomysłów i informacji o potencjalnych przyszłych użytkownikach. W wyniku tego badania uzyskuje się wnioski pomocne podczas projektowania atrakcyjnego i użytecznego produktu.

Pozyskanie zbioru informacji o oczekiwaniach potencjalnej grupy docelowej ułatwia stworzenie planu działania i zaprojektowanie produktu tak, aby spełniał on cele biznesowe i odpowiadał na potrzeby rynkowe.

Kiedy przeprowadzić badania UX?

Po badania UX sięga się, gdy:

  • chcemy dowiedzieć się jak strona internetowa czy aplikacja wypada w ocenie użytkowników,
  • wykryć i wyeliminować błędy, które są przeszkodą dla użytkowników w poruszaniu się po stronie,
  • podnieść wyniki,
  • sprawdzić, czy nawigacja działa poprawnie i czy użytkownicy z łatwością poruszają się między stronami,
  • pozyskać informacje dot. grupy docelowej, serwisu i celu korzystania z niego,
  • dowiedzieć się, czy wdrożony produkt spełnia oczekiwania odbiorców,
  • zminimalizować współczynnik odrzuceń i wyjść ze strony,
  • dowiedzieć się, jakie są najczęstsze problemy użytkowników,
  • zweryfikować, dlaczego wyniki strony obniżyły się lub nie są satysfakcjonujące.